Reklamation

Reklamation

Hvis du har en reklamation, er du velkommen til at henvende dig i en af vores butikker eller skrive til os på info@crosseyes.dk, så vi sammen kan finde en løsning.

 

Oplysning om dine klagemuligheder

Den 1. oktober 2015 indtraf der nye regler for forbrugerklager. Hvis du ønsker at klage over en vare, du har købt hos os, og vi ikke kan finde en løsning sammen, kan du sende klagen videre til Konkurrence- og Forbrugerklagenævnet:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

E-mail: cfk@kfst.dk

Hjemmeside: www.forbrug.dk

 

Bemærk, at Center for Klageløsning ikke tager stilling i den pågældende sag men sørger for at skabe en dialog mellem dig og os.

 

Hvis der ikke kan opnås enighed om en løsning, kan du vælge at kontakte Forbrugerklagenævnet.

 

Bemærk, at det er en forudsætning, at der stadig er reklamationsret på din vare, når du henvender dig til Center for Klageløsning. Derudover skal forbrugeren desuden forgæves have klaget til den erhvervsdrivende.

 

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Dette er særligt relevant, hvos du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@crosseyes.dk.